Nulled24

รถยนต์นิสสันทุกรุ่นที่ออกในทศวรรษ 2030 จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100%

เป้าหมายของนิสสันมีที่มาจากหลากหลายโครงการที่ริเริ่มมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ภายใต้ความพยายามลดการปล่อยมลพิษ และนำเสนอเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ความพยายามของบริษัทในด้านรถยนต์ไฟฟ้าและการลดการปล่อยมลพิษ สนับสนุนเป้าหมายของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (U.N. Paris Agreement) และทิศทางของโลกในการก้าวสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593

ความพยายามของนิสสันยังรวมถึงหลาย ๆ ความคิดริเริ่ม ไม่ว่าจะเป็นนิสสัน กรีน โปรแกรม (Nissan Green Program) และโครงการต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงาน รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์รุ่นแรกของโลกอย่าง นิสสัน ลีฟ ซึ่งมียอดขายกว่า 500,000 คัน นิสสันยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างความรับรู้ให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์ของรถยนต์ไฟฟ้า แผนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ๆ สู่ตลาดหลักอย่าง ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรปภายในช่วงต้นทศวรรษ 2030 จะช่วยผลักดันให้นิสสันกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า

นิสสันเชื่อว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถเป็นแรงผลักดันในการไปสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน และพันธมิตรทั่วโลก การเปลี่ยนการขับเคลื่อนรถยนต์ให้เป็นไฟฟ้า กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มปริมาณในการใช้พลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จไฟฟ้าจะช่วยเร่งให้บรรลุสู่อนาคตของการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

You might also like