Nulled24

ยู่ทงบัส สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะไทยต่อสู้โรคระบาด

ในช่วงที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ยู่ทงบัส ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการจีนและสหายเก่าแก่ของไทย ได้บริจาควัตถุสิ่งของป้องกันการแพร่ระบาดอย่างหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องชาวไทยรวม 152,000 ชิ้น พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดในระบบขนส่งสาธารณะของจีน

ยู่ทงบัสได้จัดพิธีการส่งมอบสิ่งของบริจาคซึ่งเป็นหน้ากากอนามัย ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และนายประสพสุข เสาร์เรือน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของยู่ทงเข้าร่วม ทั้งนี้ การแพร่ระบาดระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงนั้น ส่งผลให้การจัดเตรียมสิ่งของ การตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ไปจนถึงกระบวนการขนส่งวัตถุสิ่งของ ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายและต้องเสียเวลาอยู่พักหนึ่ง แต่ในที่สุดยู่ทงบัสก็ได้ส่งมอบสิ่งของให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จ หลังจากที่ได้ผ่านการติดต่อประสานงานกันอยู่หลายครั้ง ความจริงแล้ว ในครั้งนี้ยู่ทงบัสไม่เพียงให้ความช่วยเหลือแก่ขสมก.เท่านั้น แต่ยังบริจาควัตถุสิ่งของให้กับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการอีกหลายรายในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ได้แบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดในจีน และช่วยเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันโรคระบาดในระบบขนส่งสาธารณะไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนหลังจากการระบาด

เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว รถประจำทางของยู่ทงบัสได้รับเกียรติจากรัฐบาลของไทย ใช้เป็นรถขนส่งผู้โดยสารไทยนับหมื่นคนไปเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไทยประทับใจในบริการที่เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของยู่ทงบัส ในช่วงหลายปีมานี้ ยู่ทงบัสได้ส่งมอบรถบัสให้กับลูกค้าชาวไทยอยู่หลายครั้ง ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงระบบโซลูชันการเดินทางสาธารณะที่สมบูรณ์ ยู่ทงบัสได้รับคำวิจารณ์และเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในไทยและประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังทำให้รถประจำทางของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดไทย เพื่อให้การเดินทางของประชาชนชาวไทยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

You might also like