Nulled24

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสายงานขายและการตลาด

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรด้านงานขายภายในประเทศและด้านกลยุทธ์การตลาดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 นี้เป็นต้นไป เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายงานขายภายในประเทศ บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อการขับเคลื่อนด้านงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย พร้อมยกระดับบทบาทของ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความพร้อมของบุคลากร

พร้อมกันนี้ มร. อาราตะ ทาคาฮาชิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายงานกลยุทธ์การตลาด เพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทางการตลาด และกลยุทธ์ดิจิทัล โดยก่อนหน้านี้ มร. อาราตะ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการหลังการขาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและร่วมงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2561

You might also like