Nulled24

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบโซลาร์เซลล์แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. บูรพา

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายชลัช กังวานธนวัต (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมการผลิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบแผงโซลาร์เซลล์พร้อมด้วยอุปกรณ์แปลงไฟ ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล (ที่ 5 จากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ (ที่ 1 จากขวา)  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้รับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย”

You might also like