Nulled24

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน ประจำปี 2563 เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานีรวม 74 คน

มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชื่อว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาคน พัฒนาสังคม และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เราจึงได้ร่วมกับ กสศ. ก่อตั้งโครงการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่น ผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ทุกท่าน”

โครงการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 นี้เป็นปีแรก และจะมีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเยาวชนและสานต่อปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

You might also like