Nulled24

‘มิชลิน’ ได้รับเลือกเป็นซัพพลายเออร์ยางล้อเครื่องบินเพียงรายเดียวของสายการบิน ‘แอร์ฟรานซ์’

สายการบิน ‘แอร์ฟรานซ์’ มอบความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับมิชลินอย่างต่อเนื่อง โดยเลือก ‘มิชลิน’ กลุ่มองค์กรสัญชาติฝรั่งเศส เป็นซัพพลายเออร์ยางล้อเครื่องบินเพียงรายเดียวสำหรับฝูงบินของแอร์ฟรานซ์  โดยกลุ่มมิชลินจะติดตั้งยางใหม่หรือยางหล่อดอก (Retread) ซึ่งผลิต ณ โรงงานในเขตแซงต์ดูชาร์ (Saint Doulchard) เมืองบูร์ช (Bourges) ประเทศฝรั่งเศส ให้กับเครื่องบินแอร์ฟรานซ์พิสัยไกล พิสัยปานกลาง และพิสัยใกล้

ทั้งนี้ ยางล้อที่ติดตั้งให้กับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์จะเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุด อาทิ ยางเรเดียล รุ่น ‘มิชลิน แอร์ เอ็กซ์’ (MICHELIN® AIR X) ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยียางล้อที่แทบไม่มีการขยายตัว หรือ Near Zero Growth (NZG) โดยเทคโนโลยีนี้ออกแบบมาให้เส้นผ่าศูนย์กลางยางล้อคงที่ จึงมีความทนทานมากขึ้นและมีความต้านทานที่เหนือกว่า

ทั้ง ‘แอร์ฟรานซ์’ และ ‘มิชลิน’ ต่างเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินของฝรั่งเศส และเป็นพันธมิตรที่มีประวัติยาวนาน โดยมีจุดยืนร่วมกันในเรื่องนวัตกรรมด้านสมรรถนะและความปลอดภัย สำหรับการร่วมพันธมิตรที่ผ่านมาในช่วงปี 2553-2563 สายการบินแอร์ฟรานซ์ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่มิชลินพัฒนาขึ้น และในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมตามเป้าหมายที่มีร่วมกันในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint)  ทั้งนี้ มิชลินมีบทบาทในโครงการวิจัยของยุโรปและมุ่งพัฒนานวัตกรรมล้ำหน้าใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ยางล้อและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีน้ำหนักเบาลง ตลอดจนในเชิงกลยังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละเที่ยวบิน

นอกจากนี้ มิชลินและแอร์ฟรานซ์ยังขยายขอบเขตการร่วมพันธมิตรให้ครอบคลุมบริการทางดิจิทัลและบริการอื่นๆ โดยมิชลินจะนำเสนอโซลูชั่นที่ดียิ่งขึ้นให้กับแอร์ฟรานซ์ อาทิ นวัตกรรมการรีไซเคิล, เรซินเชิงนิเวศสมรรถนะสูง (High-Performance Ecological Resins) และความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์โลหะและพลาสติก 3 มิติ ขอบเขตความร่วมมือที่กว้างขึ้นนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่มิชลินได้ขยายกิจกรรมการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญไปในหลากหลายสาขามากขึ้น โครงการริเริ่มใหม่ ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้แอร์ฟรานซ์บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ 50 ต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร ภายในปี 2573

You might also like