Nulled24

ฟอร์ดแต่งตั้ง จิม ฟาร์ลีย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เผย จิม แฮคเกตต์ จะลงจากตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังจากเป็นผู้นำในการปรับโฉมธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2560 โดย จิม ฟาร์ลีย์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน และเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

แฮคเกตต์ วัย 65 ปี และฟาร์ลีย์ วัย 58 ปี จะทำงานร่วมงานกันในอีก 2 เดือนข้างหน้า เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น ฟอร์ดภายใต้การนำของแฮคเกตต์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะ และมุ่งให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับโครงสร้างการทำงาน ปรับแผนผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และลดขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  ฟาร์ลีย์ เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับโลก มีประวัติการทำงานที่ประสบความสำเร็จ และยังได้ทำงานร่วมกับแฮคเกตต์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและนำแผนงาน Creating Tomorrow Together มาใช้ปรับโฉมธุรกิจของฟอร์ดให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีกำไรมากขึ้น

ฟาร์ลีย์ เริ่มทำงานที่ฟอร์ดในปี พ.ศ. 2550 ในตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายระดับโลก จากนั้นจึงเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารแบรนด์รถยนต์ ลินคอล์น ผู้บริหารฟอร์ดในทวีปอเมริกาใต้ ฟอร์ด ยุโรป และตลาดนานาชาติ โดยเมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 ฟาร์ลีย์ได้เข้ารับตำแหน่งนประธานฝ่ายธุรกิจใหม่ เทคโนโลยี และกลยุทธ์ของฟอร์ด มีส่วนช่วยกำหนดทิศทางและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ระบบเชื่อมต่อการสื่อสาร เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติและการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ๆ โดยล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ฟาร์ลีย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฟอร์ด

You might also like