Nulled24

ฟอร์ดเผยอันตรายร้ายแรงจากการใส่หูฟังขณะใช้รถใช้ถนน

ทุกวันนี้ หลายคนดื่มด่ำกับเสียงเพลง หรืออัพเดตเทรนด์ล่าสุดได้จากพอดคาสต์สุดโปรดผ่านหูฟังคุณภาพสูงโดยปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก หลายคนยังใช้หูฟังเป็นเครื่องมือตัดเสียงรบกวนภายนอกเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิ หรือให้สมองได้ผ่อนคลาย อย่างไรก็ดี การสวมใส่หูฟังขณะเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระหว่างขับขี่รถยนต์ จักรยาน สกูตเตอร์ หรือแม้กระทั่งเดินเท้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ในบางประเทศถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลยทีเดียว

ผลการวิจัยเกี่ยวกับเสียงที่ได้รับการสนับสนุนโดยฟอร์ด เผยว่า ผู้ที่ฟังเพลงผ่านหูฟังสามารถรับรู้ถึงอันตรายบนท้องถนนได้ช้ากว่า ผู้ที่ไม่ได้สวมใส่หูฟังมากกว่า 4 วินาที

ทีมนักวิจัยได้เชิญอาสาสมัครกว่า 2,000 คนจากทั่วยุโรป มาร่วมทำการทดสอบผ่านประสบการณ์เสียงเชิงพื้นที่ (Spatial Sound) แบบ 8 มิติที่พัฒนาขึ้นพิเศษสำหรับงานวิจัยนี้ โดยให้กลุ่มอาสาสมัครได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่บนถนนจริง และวัดความเร็วของปฎิกิริยาตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากการทดสอบ อาสาสมัครส่วนมากตัดสินใจว่าจะไม่ใช้หูฟังขณะสัญจรอีกเลย

การศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองต่ออันตรายภัยบนท้องถนนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Share The Road’  ที่ฟอร์ดจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยออกแบบการทดสอบมาเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของการได้ยินที่มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับรู้และตอบสนองต่อภัยบนท้องถนนได้

You might also like