Nulled24

ฟอร์ดรับรางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ 10 ปีซ้อน

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award at Platinum Level) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยฟอร์ดได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายวิชิต ว่องวัฒนาการ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย รับมอบรางวัลจาก มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี  (ที่สองจากขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมร. เกรกอรี หว่อง (ที่สองจากซ้าย) ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

โครงการเพื่อสังคมที่ฟอร์ด ประเทศไทย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการ ‘Ford Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ ที่ให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง มาอย่างยาวนานถึง 13 ปีในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 13,000 คน ฟอร์ดยังมุ่งส่งเสริมพลังแห่งจิตอาสาของพนักงานในการร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมถึงการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมซึ่งเป็นปณิธานร่วมกันของฟอร์ดทั่วโลก

 

You might also like