Nulled24

ฟอร์ดมอบ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะทุกยี่ห้อฟรี!สำหรับเกษตรกรไทย จำนวน 4,950 สิทธิ์

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เติบโต พร้อมผลักดันทุกย่างก้าวของเกษตรกรไทย ด้วยแคมเปญ ‘ฟอร์ดพร้อมเคียงข้างคุณ’ #FordMovesYourBusiness มอบสิทธิ์รับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรี! ให้กับเกษตรกรไทยผู้ใช้รถกระบะทุกท่าน ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ โดยเกษตรกรเจ้าของรถกระบะทุกยี่ห้อ สามารถนัดหมายเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับผู้จำหน่ายฟอร์ดล่วงหน้าผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์บริการ เพื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563

You might also like