Nulled24

ฟอร์ดประกาศ 20 ทีมเยาวชนนักคิดเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ ‘Go Further Innovator Scholarship 2020’

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ทีวีบูรพาและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) ประกาศโครงงานจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 20 ทีม จากโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ‘Go Further Innovator Scholarship 2020’ ในหัวข้อ ‘เทคโนโลยี ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน’ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศรวมจำนวน 20 ทีม โดยแบ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาจำนวน 10 ทีม และนิสิตนักศึกษาจำนวน 10 ทีม เพื่อนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชิงทุนการศึกษารวม 840,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จะจัดขึ้น ณ ห้อง Twin Hall ชั้น 6 โซน D อาคาร MBK Center ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 โดยจะมีการประกาศผลในเวลา 17.00 น.

ทีมที่ได้รับการคัดเลือกต้องติดต่อกลับผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์และยืนยันการร่วมส่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์ภายในระยะเวลา 3 วัน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Facebook: ฟอร์ด Facebook: บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ติดต่อผู้ประสานงานโครงการฯ คุณพิชญา จงวัฒนาพรชัย (จอย) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 624 หรือ 089-479-6214 โทรสาร 0-2158-6141 Email:pitchaya@tvburabha.com หรือ event@tvburabha.com

You might also like