Nulled24

พนักงานและผู้บริหารเอ็มจีมอบ “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ผ่านโครงการ “CSR MG  : Social Service Activities”

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ผนึกกำลังพนักงานและผู้บริหารร่วมสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการมอบ“สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้กับสังคมโดยรอบโรงงานผ่านโครงการ “CSR MG  : Social Service Activities ” พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถมอบสิ่งที่ดียิ่งกว่าให้กับทั้งลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เอ็มจีพวงมาลัยขวาเพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้นอกเหนือจากพันธกิจหลักในการผลิตรถยนต์เอ็มจีที่มี เทคโนโลยี (Technology)  ความทันสมัย (Fashion) และความคุ้มค่า (Value)  แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเอ็มจีในการสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกมิติเพื่อมอบ “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้กับทั้งลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการ “CSR MG  : Social Service Activities” เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนรวมทั้งชุมชนในพื้นที่บริเวณที่ตั้งของโรงงาน โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2015 ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังชุมชนและสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของโรงงานเพิ่มเติม อาทิ การซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนมาบลำบิด การสนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านทับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่เพื่อทำให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ

You might also like