Nulled24

ปอร์เช่ Rimac จับมือ Bugatti ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

นับเป็นการรวมทีมอันสมบูรณ์แบบระหว่างปอร์เช่ ผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำของโลก และ Rimac ผู้ออกแบบและพัฒนาการผลิตยนตรกรรมไฟฟ้าระดับไฮเปอร์คาร์ ได้ทำข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Bugatti โดย Oliver Blume ประธานกรรมการบริหาร Porsche AG  และ Mate Rimac ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ Rimac ได้ลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในงานแถลงข่าวประกาศเปิดตัวบริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตระดับไฮเปอร์คาร์รายใหม่ภายใต้ชื่อBugatti-Rimac ทั้งนี้บริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุง Zagreb (ประเทศโครเอเชีย) และมีกำหนดการเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 โครงการนี้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการผูกขาด Antitrust Authorities ซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ในหลายประเทศ โดย Rimac จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วน 55 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปอร์เช่จะถือหุ้นในสัดส่วน 45 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ปอร์เช่ยังถือหุ้นอีก 24 เปอร์เซ็นต์โดยตรง ใน Rimac และ Bugatti ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจผ่านเจ้าของปัจจุบัน คือ Volkswagen Group โดยหุ้นนี้จะถูกถ่ายโอนมายังปอร์เช่  Bugatti-Rimac คือการควบรวมความแข็งแกร่งของทั้ง  2 แบรนด์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ระหว่าง Bugatti และ Rimac การจับมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างกระแสที่น่าจับตามองในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในด้านของลูกค้าผู้ใช้รถหรือแม้แต่บุคลากรในสายงาน

ภายใต้องค์กรใหม่ Bugatti และ Rimac จะเริ่มต้นผลิตรถยนต์ระดับไฮเปอร์คาร์ขึ้นมา 2 รุ่น Bugatti Chiron และรถยนต์ไฟฟ้า Rimac Nevera โดย Bugatti Automobiles S.A.S. ยังคงดำเนินงานต่อในบริษัทร่วมทุน อนาคตรถยนต์ Bugatti            ทุกรุ่นจะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานของ Bugatti ในเมือง Molsheim ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสายการผลิตมีชื่อเสียงระดับโลก ในด้านความสมบูรณ์แบบและความยอดเยี่ยมเหนือระดับของงานออกแบบรวมไปถึงทักษะงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากนี้ไปการร่วมมือวิจัยและพัฒนารถยนต์ Bugatti รุ่นต่างๆ ได้ถูกกำหนดให้เป็นแผนงานในระยะยาว

ปอร์เช่จะรับบทบาทเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์ Oliver Blume และ Lutz Meschke (รองประธานกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการผู้กำกับดูแลส่วนงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศของ Porsche AG) จะเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร Bugatti-Rimac ในส่วนของ Mate Rimac ยังคงอยู่ในตำแหน่ง CEO ของบริษัทร่วมทุน เมื่อบริษัทเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรประมาณ 430 คน  โดย 300 คน ประจำ ที่สำนักงานใหญ่ในกรุง  Zagreb  และอีก 130 คน  ประจำที่โรงงาน Bugatti ในเมือง Molsheim

You might also like