Nulled24

ปอร์เช่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปอร์เช่ มุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งกว่าที่ผ่านมา ด้วยการผสมผสาน และเข้าถึงทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจการรักษาสภาพแวดล้อมและมิติทางสังคมต่างๆ “ที่ปอร์เช่ ความสำเร็จเชิงพาณิชย์และหน้าที่ รับผิดชอบต่อสังคมคือสิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่ไปด้วยกันเสมอ” Blume แสดงความเห็นต่อไปว่า “สิ่งสำคัญประการหนึ่ง สำหรับเราในขณะที่รับมือกับวิกฤติไวรัสโคโรน่า คือ การรับบทบาทขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปในทิศทางที่เหมาะสมและ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการช่วยเหลือผู้อื่นคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรปอร์เช่” ข้างต้นคือคำยืนยันจาก ประธานกรรมการบริหารนั่นคือเหตุผลที่ปอร์เช่พิจารณาขยายขอบเขตกิจกรรมทางสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับ สากลให้มากยิ่งขึ้นด้วยโครงการ “Porsche helps” ซึ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมแก่กองกำลังบรรเทาสาธารณภัย  องค์กร การกุศล  สถานพยาบาลและผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในหลากหลายช่องทาง

“เมื่อพิจารณาถึงการลงทุนในแง่มุมของยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัล ปอร์เช่ยังคงมีการพัฒนาที่ก้าว กระโดด” ข้างต้นคือคำยืนยันจาก Lutz Meschke รองประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบดูแลส่วน งานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศของ Porsche AG “พร้อมกันนั้นเรายังคงไล่ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเรา ในส่วนของผลตอบแทนจากการขาย เพื่อให้ปอร์เช่สามารถดำเนินกิจการได้โดยสวัสดิภาพในระยะยาว” นั่นคือเหตุผลที่ CFO ของปอร์เช่กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม “การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวในทุกภาคส่วนคือสิ่งที่ เราต้องการเพื่อให้กิจการดำรงอยู่ต่อไป” Meschke กล่าวสำทับ

You might also like