Nulled24

ปรมี กรุ๊ป เดินหน้าขยายศูนย์กระจายสินค้า

บริษัท ปรมี ลอจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปรมี กรุ๊ป เดินหน้าขยายงานสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่พิษณุโลก เพื่อรองรับความต้องการอาหารแช่แข็งที่เพิ่มขึ้นในเขตภาคเหนือ อีกทั้งยังลงทุนเพิ่มในเทคโนโลยีระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบโอโซนฆ่าเชื้อที่ทางบริษัทได้คิดค้นและติดตั้งภายในตู้ขนส่งสินค้าทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอาหารครบวงจรขนาดใหญ่ แม้ในช่วงที่มีการระบาดเชื้อไวรัส โควิด19 ที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่บริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทอาหารยังคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปรมี ลอจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ และจัดจำหน่ายอาหารแช่แข็ง อาหารทะเล และสินค้าตามฤดูกาลอื่น ๆ แบบครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้มีการขยายงานไปสู่ธุรกิจขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2545 เพื่อรับบริการขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยใช้รถบรรทุกติดตั้งตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะ ซึ่งฐานธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ที่ภาคเหนือ

นางสาวณัฐฌาย์ สุรดิษอังก์วรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรมี ลอจิสติกส์ จำกัด เปิดเผยว่า“เราโชคดีที่อยู่ในธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทอาหาร ดังนั้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19 เราไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ แต่กลับได้รับผลดีในเชิงบวกเพราะอาหารถือเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญที่สุด แม้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้งานขนส่งของเราไม่สะดุด และยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามอบหมายงานให้อย่างต่อเนื่อง” ปัจจุบัน ปรมี กรุ๊ป มีศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งลานจอดรถบรรทุกและห้องเย็นเก็บสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี โดยล่าสุดขณะนี้ ปรมี กรุ๊ป ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติมอีก 1 แห่งที่จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วและให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรถบรรทุกให้บริการรวมกว่า 120 คัน ล่าสุดได้มีการสั่งซื้อรถยูดี ทรัคส์ จำนวน 20 คัน โดยเป็น รุ่น Croner PDE 6×2 16 คัน และ รุ่น Quester เกียร์กึ่งอัตโนมัติ Escot 6×2  4 คัน เพื่อรองรับกับตลาดขนส่งอาหารแช่แข็ง และแช่เย็น หรืออาหารที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ ที่กำลังเติบโต และแผนการขยายกิจการในอนาคต

You might also like