Nulled24

“บ้านปู เน็กซ์” นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “มูฟมี” รับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ส่งกลับบ้านฟรี

‘บ้านปู เน็กซ์’ จับมือ ‘UMT’ จัดโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ ภารกิจภายใต้กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ‘มูฟมี’ (MuvMi) ให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว พาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย นำร่องให้บริการโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เมดิคอล แคมปัสอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน นอกจากให้บริการรับผู้ที่หายป่วยพาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว ยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น (Home Isolation Kits) มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี้ยังร่วมกับมูลนิธิ Let’s be heroes ขนส่งถุงยังชีพเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้รับการตรวจรับรองจากแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว หากต้องการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MuvMi เพื่อลงทะเบียน และสำรองการเดินทางล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่จอง เพื่อใช้บริการในวันถัดไป* โดยเส้นทางให้บริการของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ครอบคลุม 6 ย่านหลักทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.จุฬา-สามย่าน 2.อารีย์-ประดิพัทธ์ 3.พหลโยธิน-ลาดพร้าว 4.เกาะรัตนโกสินทร์ 5.นานา-อโศก-พร้อมพงษ์ 6.เกษตร-เสนานิคม ตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อยู่เคียงข้างคนไทย ร่วมก่อตั้งกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้บริษัทลูกอย่าง บ้านปู เน็กซ์ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับคนไทยในยามวิกฤตินี้

You might also like