Nulled24

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ผนึกกำลังระหว่างตลาดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเดินหน้าสู่อนาคตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมแต่งตั้ง มร. มิเกล ญาเบรส-โปห์ล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประจำประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้นำเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ขณะที่คุณเศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายแบรนด์ระดับภูมิภาคและฝ่ายขายประเทศไทย บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้นำเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้ ทีมงานบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก จะปฏิบัติงานควบคู่ไปกับทีมของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ในประเทศไทย เพื่อดูแลการดำเนินงานและขยายศักยภาพอันแข็งแกร่งของแต่ละตลาดในภูมิภาค นอกจากนี้ โครงสร้างการบริหารรูปแบบใหม่ยังผนึกการดำเนินงานของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด มาเลเซีย เข้าไว้ภายใต้การดูแลของมร. มิเกล ญาเบรส-โปห์ล ในตำแหน่งผู้อำนวยการ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประจำประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้นำเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพการเติบโตของตลาดที่หลากหลายในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งขึ้น มร. ญาเบรส-โปห์ล เข้ารับหน้าที่ในการบริหารดูแลบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย ต่อจาก มร. คริสเตียน แซมลาวสกี้ ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายในภูมิภาคอเมริกาเหนือ เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านการขายของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์าดในสหรัฐอเมริกา โดยประจำอยู่ที่กรุงมิวนิก ประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้ การวางโครงสร้างบริหารใหม่ของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย ยังรวมถึงการแต่งตั้งคุณเศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายแบรนด์ระดับภูมิภาคและฝ่ายขายประเทศไทย บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้นำเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคุณเศรษฐิพงศ์ ได้ร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และปฏิบัติงานในหลากหลายบทบาทหน้าที่ตลอด 16 ปีกับบีเอ็มดับเบิลยู รวมถึงการรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป เอเชีย ในประเทศสิงคโปร์ โดยในตำแหน่งใหม่นี้ คุณเศรษฐิพงศ์จะรับผิดชอบดูแลการพัฒนาแบรนด์และประสบการณ์ลูกค้าของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดทั่วทั้งภูมิภาค รวมทั้งดูแลด้านการขายของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดในประเทศไทย

You might also like