Nulled24

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย แจ้งเลื่อนวันเปิดจองออนไลน์ iX xDrive50 Sport และ iX3 M Sport

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ประกาศเลื่อนวันเปิดจองบีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive50 Sport และบีเอ็มดับเบิลยู iX3 M Sport สำหรับลูกค้าในประเทศไทย เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ shop.bmw.co.th เนื่องจากการทดสอบระบบเพื่อรองรับกรณีที่จะมีจำนวนผู้เข้ามาจองรถยนต์ในระบบเป็นจำนวนมาก และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถรองรับลูกค้าที่เตรียมจองรถยนต์ทั้งสองรุ่นผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพที่สุด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยจึงขอประกาศเลื่อนวันเปิดจองรถยนต์ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวนี้

สำหรับลูกค้าที่จองบีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive50 Sport และ iX3 M Sport พร้อมแพ็คเกจ BSI Standard ผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าว จะยังคงได้รับข้อเสนอพิเศษ ฟรีประกันภัยชั้น 1 BMW Protect นาน 1 ปี* เมื่อทำสัญญาทางการเงินแบบเช่าซื้อแบบมีบอลลูน** กับบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย และรับรถภายใน 31 ธันวาคม 2564

You might also like