Nulled24

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แต่งตั้งมร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการโรงงานคนใหม่

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง มร. เอริค รูเก้ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เข้ารับตำแหน่งต่อจาก มร. อูเว่ ควาส ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งรองประธานฝ่ายควบคุมการผลิต ระบบการผลิต และโลจิสติกส์ ณ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ซานลุยส์โปโตซี ประเทศเม็กซิโก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

มร. เอริค รูเก้ เริ่มต้นร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปในปีพ.ศ. 2557 มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นานถึง 26 ปีทั้งในด้านการบริหารและด้านปฏิบัติการในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย มร. รูเก้เคยรับผิดชอบดูแลด้านการวางแผนโลจิสติกส์ ณ โรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปในหลายภูมิภาคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีน ประเทศเม็กซิโก และล่าสุด ณ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในประเทศเยอรมนี

ในตำแหน่งใหม่นี้ มร. รูเก้ จะดูแลการดำเนินงานโดยรวมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและรถมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย รวมถึงการประกอบรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เพื่อส่งออกให้แก่สาขาของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้

You might also like