Nulled24

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโก 11 คน จากรุ่นที่ 8 และ 9 ในโครงการ BMW Service Apprentice Program ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มุ่งสนับสนุนโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอาชีวะทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เตรียมเดินหน้าสู่หนึ่งทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยสู่แรงงานทักษะขั้นสูงผ่านโครงการ BMW Service Apprentice Program พร้อมยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง

โครงการ BMW Service Apprentice Program เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education program – GTDEE) ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ในการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนและเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาสองปีในโครงการ พร้อมอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โดยนักศึกษาที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ และบรรจุเข้าทำงานกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ

You might also like