Nulled24

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยบริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ 5 แห่งในไทย

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ 5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลสงขลา และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมส่งต่อความห่วงใยให้แก่สังคมไทยในสถานการณ์วิกฤติ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับพนักงานและลูกค้าอย่างเคร่งครัด

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากในทุกภาคส่วนเช่นนี้ นอกจากเราจะต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและครอบครัวทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา เรายังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่บีเอ็มดับเบิลยูมีต่อสังคมในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อต่อสู้และสนับสนุนการรับมือกับภาวะวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งเราได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นความสำคัญในการส่งความช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศมาตรการแนวทางต่าง ๆ เพือป้องกันการแพร่ระบาดในสำนักงานและเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการบรรเทาการแพร่ระบาดและช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเคียงข้างกับคนไทยต่อไป”

You might also like