Nulled24

บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯจัดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้พนักงาน

คณะผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ ในฐานะผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-4 เมษายน 2564 ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทำให้ดำเนินการจัดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานระหว่างงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 โดยทีมงานโปรแล็บ (Prolab) ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชั้นนำ ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ (Real-time RT PCR) ซึ่งผลการตรวจที่ทาง Prolab ได้แจ้งกับทางบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ไม่พบว่ามีพนักงานคนใดติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดมาตลอด ทั้งการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าสู่ตึกสำนักงาน, จุดบริการแอลกอฮอล์, การเว้นระยะห่าง, การใส่หน้ากากอนามัย และให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยการกำหนดให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

You might also like