Nulled24

บริดจสโตน แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ในประเทศไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมทัพแกร่งขับเคลื่อนธุรกิจยางรถยนต์ครบวงจร ประกาศแต่งตั้ง มร.ฟูมิทาคะ ทาคาโอคะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ในขณะที่ มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Vice President and Officer Original Equipment Tire Sales ณ บริดจสโตน ประเทศญี่ปุ่น

นับเป็นเวลากว่า 2 ปี ที่มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ ได้ริเริ่มโปรเจคและกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดตั้งทีมลุยตลาดค้าปลีก Bridgestone Retail Thailand, โปรเจคการแต่งตั้ง Wholesale Partnership และ B Solutions สำหรับธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจที่ผ่านมา ทำให้บริดจสโตนยังคงเป็นผู้นำตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

มร.ฟูมิทาคะ ทาคาโอคะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า “การแข่งขันของธุรกิจยางรถยนต์ในประเทศไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นความท้าทายของตัวผมเองที่จะนำประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี มาช่วยขับเคลื่อนให้บริดจสโตนประเทศไทยดำเนินธุรกิจแบบที่สามารถครองใจผู้บริโภคเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) กลางน้ำ (Midstream) และปลายน้ำ (Downstream) พร้อมกับความมั่นใจที่ทุกฝ่ายทุกแผนกของเราจะไม่หยุดพัฒนาการส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า รวมถึงในด้านการบริหารของเราที่ต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่สำคัญของบริดจสโตน คือการ “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” ซึ่งถือเป็นสิ่งที่คำนึงถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตนในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ของ มร.ฟูมิทาคะ ทาคาโอคะ ที่เคยได้บริหารงานในส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ (OE) และธุรกิจตลาดยางทดแทน (Replacement) มาอย่างต่อเนื่องกว่า 31 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ณ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และบริดจสโตน ประเทศบราซิล ทำให้ มร.ฟูมิทาคะ ทาคาโอคะ มีความรู้ความสามารถที่รอบด้าน เป็นนายทัพขับเคลื่อนการเป็นผู้นำตลาดของบริดจสโตน ประเทศไทย ได้อย่างแน่นอน

You might also like