Nulled24

บริดจสโตนสนับสนุนแม่ตาวคลินิก พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายแดนไทย-พม่า

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นำโดย มร.ซุกุรุ โอโน่ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเสื้อและมอบเงินบริจาคสมทบทุนค่าอาหารกลางวันแก่มูลนิธิสุวรรณนิมิตรรวมมูลค่ากว่า 8 แสนบาท เพื่อส่งมอบให้แม่ตาวคลินิก อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยบริดจสโตนมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสาธารณสุขชุมชนบริเวณชายแดนไทย-พม่าให้ดียิ่งขึ้น

แม่ตาวคลินิกก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ซินเธีย หม่อง แพทย์ชาวกระเหรี่ยงไร้พรมแดนสัญชาติพม่า ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสุวรรณนิมิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพชุมชนอพยพบริเวณชายแดนไทย-พม่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งยังส่งเสริมการสร้างอาชีพโดยเปิดให้มีการอบรมวิชาชีพด้านการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้แก่คนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้การคุ้มครองและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 51 ปี ในการดำเนินธุรกิจ ไทยบริดจสโตนพร้อมเดินเคียงคู่พัฒนาความยั่งยืนของสังคมไทย ในขณะเดียวกันเรายังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และเสริมสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับชุมชนอพยพ เพราะนี่คือหนึ่งในเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way To Serve” ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม

You might also like