Nulled24

บริดจสโตนคว้ารางวัล “Best Selling Tyre” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณสมิทธ์ แสงไฟ ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและกลยุทธ์ (ที่ 1 จากขวา) ขึ้นรับรางวัล แบรนด์ที่มียอดจำหน่ายยางรถยนต์สูงสุดในประเทศ หรือ “Best Selling Tyre Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยมี คุณจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลในงาน “Thailand Car of the Year 2020” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

You might also like