Nulled24

นิสสันพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพนักแข่งฟอร์มูล่า อี

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด เปิดตัวโครงการนวัตกรรมพัฒนากระบวนการทางความคิดขั้นสูง และการวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์ เพื่อฝึกซ้อมให้กับเซบาสเตียน บูเอมี (Sebastien Buemi) และโอลิเวอร์ โรวแลนด์ (Oliver Rowland) นักแข่งรถฟอร์มูล่า อี  โครงการดังกล่าวใช้ชื่อว่า Nissan Brain to Performance ใช้การถ่ายภาพสมองขั้นสูง และการวิเคราะห์เพื่อกำหนดลักษณะเฉพาะทางกายวิภาคของนักแข่งมืออาชีพ และนำไปพัฒนาการโปรแกรมการฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคิด และกายวิภาคในการแข่งขัน

Nissan at CES 2018

โครงการนี้นำโดย ลูเซียน กอร์เก (Lucian Gheorghe) ผู้นำด้านการวิเคราะห์และการฝึกกระบวนการการคิดขั้นสูงทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการวิจัยเพื่ออนาคตของนิสสันในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับขี่และรถยนต์นิสสัน เป้าหมายแรกของโครงการ Nissan Brain to Performance คือ การเพิ่มประสิทธิภาพนักแข่งฟอร์มูล่า อี ของทีมนิสสัน โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และทดสอบการทำงานทางสมองของนักแข่งฟอร์มูล่า อี อย่างละเอียด และเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นนักแข่งทั่วไป โดยจะให้นักแข่งทุกคนทดสอบบนเครื่องจำลองการขับขี่ที่ล้ำสมัยในขณะที่มีการตรวจสอบและบันทึกการทำงานของสมอง จากนั้นจะนำผลลัพธ์มาพัฒนาโครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่ด้วยการกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของนักแข่ง”

Le Mans Shooting Day from November 18 to 19 February in Le Mans, France – Photo Germain Hazard / Royal Spark

ภาพรวมที่สำคัญของการวิจัย

  1. ทำความเข้าใจการทำงานของสมองและกายวิภาคของนักแข่งฟอร์มูล่า อี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ทั่วไป สร้างสเปกตรัมของกิจกรรมในสมองของนักแข่ง เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า
  2. หาคำตอบว่าการใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า สามารถพัฒนาสมองนักแข่งมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสนามแข่งได้หรือไม่ เมื่อเราทราบการทำงานของสมองก็จะสามารถเริ่มต้นการฝึกขับขี่โดยใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าพร้อมเฝ้าสังเกตเพื่อการพัฒนาต่อไป
  3. การฝึกการขับขี่โดยคอมพิวเตอร์นี้สามารถช่วยเพิ่มทักษะการขับขี่ทั่วไปเพื่อการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของ นิสสันในอนาคตได้หรือไม่ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ตื่นเต้นเร้าใจมากที่สุด หลังจากที่เราเข้าใจการทำงานของกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสมอง จะมีการนำผลลัพธ์มาสรุปเป็นข้อแนะนำสำหรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
You might also like