Nulled24

นิสสันนำหกทีมสุดท้ายลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

6 ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ 2562” ของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รับโจทย์ที่ท้าทายในการสร้างสรรค์และพัฒนาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้แก่ 3 ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งเน้นที่ปัญหาหลัก ของชุมชน ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าเศษผลทุเรียน การจัดการขยะพลาสติก และการจัดการเปลือกหอยนางรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม และสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ชุมชน

นักศึกษาที่ 6 ทีม ได้ผ่าน “ดีไซน์ สปรินท์ บูทแคมป์” ก่อนลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการฯ เช่น สามารถนำกระบวนการสร้างทางนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้จริง ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ 3 ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี

ทีม “เดอะ แกลบ คราฟ” จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีม “กลุ่มใจ” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำงานร่วมกับชุมชนบ้านน้ำใสอย่างใกล้ชิดในการลงพื้นที่สำรวจขยะจากขวดและถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งภายในชุมชน

ในขณะที่ชุมชนบ้านน้ำโจนทำงานร่วมกับทีม “ฮักนะมันแกว” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีม “B.E. Case” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาเศษผลทุเรียน และลูกทุเรียนที่ตกในบริเวณสวน ซึ่งชาวสวนได้ตัดและทิ้งไว้จนเน่า

และสุดท้าย ทีม “ต้า” จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และทีม “Mitr” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์แผนธุรกิจสำหรับเปลือกหอยนางรมจำนวนมากมายที่เหลืออยู่รอบชุมชนบ้านตะกาดเง้า

นอกจากนี้ นักศึกษาทั้ง 6 ทีม จะร่วมทำเวิร์คช๊อป กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การตลาด การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารการตลาด และจะมีการประกาศทีมชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ 2562 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563

You might also like