Nulled24

นิสสันคว้าสองรางวัลยานยนต์ยอดนิยม

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย รับสองรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2563 ด้านภาพลักษณ์ ประเภท ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ และ ‘ความรับผิดชอบต่อสังคม’ จากนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในงาน Thailand Automotive Quality Awards 2020 (TAQA) ที่จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม มีเกณฑ์การตัดสินมาจากผลสำรวจความพึงพอใจต่อยานยนต์ชั้นนำ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ของผู้ใช้รถยนต์มากกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับบริษัทผู้ผลิตนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม เป็นสิ่งยืนยันผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสสัน ประเทศไทย ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทางนิสสันตั้งใจดำเนินการตามแผนปฏิรูป สู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

You might also like