Nulled24

“นิปปอนเพนต์” เปิด NAX Coating Solutions Center ศูนย์บริการสีและดูแลรถยนต์ครบวงจร

นิปปอนเพนต์เดินหน้ากลยุทธ์ เปิดศูนย์บริการสีและดูแลรถยนต์ครบวงจร NAX Coating Solutions Center เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ฉีกธุรกิจแบบ Traditional trade ก้าวสู่ยุค Modern trade เต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้าจับมือคู่ค้าขยาย 10 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2021

นายประพันธ์ ศิริโชติดำรงค์ ประธาน บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตสีสำหรับตลาดรถยนต์ OEM รายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวว่า ภาพรวมตลาดซ่อมสีรถยนต์ในปีนี้จะมีการเติบโตที่ลดลง โดยในกลุ่มศูนย์บริการลดลง 15-20% กลุ่มตลาดอู่ซ่อมสีรถยนต์ลดลง 10-15% สาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถใหม่ลดลง ประกอบกับการประกาศล๊อคดาวน์และเคอร์ฟิวในช่วงต้นปี อัตราของจำนวนอุบัติเหตุรถยนต์และการซ่อมสีรถยนต์จึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้หลายธุรกิจ รวมถึงภายในองค์กรมีการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรองรับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยในส่วนของบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างในองค์กร รวมถึงมีการเพิ่มงบประมาณ 30% เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อรองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า นอกจากนี้ นิปปอนเพนต์ยังมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำด้านการเคลือบผิว (Coating) ล่าสุด ได้ขยายธุรกิจใหม่ เปิดศูนย์บริการสีและดูแลรถยนต์แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “NAX Coating Solutions Center” โดยศูนย์บริการต้นแบบแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ

ภายในศูนย์บริการฯ ต้นแบบ จะอยู่ภายใต้แนวคิด 5S คือ Showroom-Innovation เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ของนิปปอนเพนต์  Stock on Shelf  เพื่อให้สะดวกรวดเร็วด้านในการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า Service Paint Mixing บริการผสมสีพ่นซ่อมรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า Seminar & Training ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับลูกค้าที่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์ และ Service Car Beauty ธุรกิจศูนย์บริการดูแลและรักษารถยนต์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ NAXPRO ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อกลับไปดูแลรถยนต์ได้ด้วยตัวเองที่บ้าน

แผนการตลาด NAX Coating Solutions Center นิปปอนเพนต์ตั้งเป้า 10 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2021 โดยจะเป็นลักษณะการเปิดดำเนินการเองหรือขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนที่สนใจ ระยะเวลาสัญญา 3 ปี มีธุรกิจให้เลือกลงทุน 3 รูปแบบ 1) ศูนย์บริการดูแลและรักษารถยนต์ (NAX Car Beauty) บริการด้านการดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ทั้งภายในและภายนอก อาทิ การล้าง ขัดเคลือบ เคลือบแก้ว ใช้พื้นที่ 100-150 ตร.ม. ค่าตกแต่งประมาณ 5 แสนบาท ค่าแรกเข้า 2.5 แสนบาท และเงินทุนดำเนินธุรกิจประมาณ 1 แสนบาท 2) ศูนย์จัดจำหน่ายสีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสีและดูแลรถยนต์ (NAX Coating Solution: Retailer) เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ใช้พื้นที่ 150-300 ตร.ม. ค่าตกแต่งประมาณ 8 แสน ถึง 1 ล้านบาท ค่าแรกเข้า 5 แสนบาท เงินทุนดำเนินธุรกิจประมาณ 1 ล้านบาท 3) ศูนย์บริการสีและดูแลรถยนต์ครบวงจร (NAX Coating Solution: Total Solutions) ใช้พื้นที่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป ค่าตกแต่ง 1.5 ล้านบาท ค่าแรกเข้า 9 แสนบาท และเงินทุนธุรกิจประมาณ 1.5 ล้านบาท

You might also like