Nulled24

นายชยภัค ลายสุวรรณ จะเข้ารับหน้าที่ดูแลบริหารงานด้านสายงานสื่อสารองค์กรบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (17 กันยายน 2563) : บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศ  นายชยภัค ลายสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ จะเข้ารับหน้าที่ดูแลบริหารงานด้านสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

“นายชยภัค ได้แสดงศักยภาพให้เห็นถึงการส่งมอบนวัตกรรม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับสื่อมวลชนสัมพันธ์ และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ (Nissan’s Honor the King’s Legacy) ได้เป็นอย่างดี” บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นและบอกต่อให้กับลูกค้าของเรา และบริษัทฯ เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานของนายชยภัค  จะสามารถขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราได้” ราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน ประเทศไทย กล่าว

นายชยภัค เข้ารับตำแหน่งแทน ปีเตอร์ แกลลี (Peter Galli) ซึ่งจะลาออกจากบริษัทฯ วันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อต้องการดูแลปัญหาสุขภาพของตนเอง

You might also like