Nulled24

ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2020 จากฟอร์ด

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และทีวีบูรพา จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2020 ในหัวข้อ ‘เทคโนโลยี ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน’ มอบทุนการศึกษารวม 40 ทุน มูลค่า 840,000 บาท ในโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ TTA Space ห้อง Twin Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา จากผลงาน ‘ระบบลดอัตราการหดตัวของรูม่านตาอย่างฉับพลัน เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะออกจากอุโมงค์’ได้รับทุนการศึกษารวม 150,000 บาท ขณะที่ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษา จากผลงาน ‘ขาตั้งนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน’ ได้รับทุนการศึกษารวม 150,000 บาท นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมอบรางวัลรองชนะเลิศให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษารวม 18 ทีม ทีมละ 30,000 บาท เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 40 ทุน รวม 840,000 บาท

You might also like