Nulled24

ตรีเพชรอีซูซุมอบรางวัลแก่แชมป์ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนคนเก่งที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 พร้อมตอกย้ำปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนของชาติ ผ่านกระบวนการศิลปะอย่างไม่หยุดยั้ง… โดยเชิญชวนเยาวชนเตรียมพร้อมฝึกฝีมือการวาดภาพ เพื่อสมัครร่วมโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ในครั้งต่อไป

“โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ ที่บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535  โดยไฮไลท์ของการแข่งขัน คือ การประกวดวาดภาพพร้อมกันแบบสด ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่ในวันนั้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี นอกจากนี้อีซูซุยังได้คัดสรรหัวข้อการประกวดจากประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถผนวกความรู้ ประสบการณ์รอบตัว และการจัดสรรการทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกมาเป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า โดยในปีล่าสุด อีซูซุได้ใช้หัวข้อ “เลิก…ลด…ละ…ขยะพลาสติก” ในรอบคัดเลือก และหัวข้อ “พลิกความคิด…คืนชีวิตสิ่งแวดล้อม” ในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม

– โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ ด.ญ. กชกร โชคชัย และ ด.ญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์

– โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี ด.ญ. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ ด.ญ. เบญญาภา ยอดทอง

– โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต ด.ช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทีม

– โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรีน.ส. กัญกร ประพันธ์ และ น.ส. กุลชา จินจารักษ์

– โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”  จังหวัดชลบุรีน.ส. จันทกานต์ จันทรโกมล และ น.ส. ไอริณ เหลืองอ่อน

– โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่น.ส. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล

เยาวชนที่สนใจและอยากร่วมเป็นหนึ่งในการคว้าโอกาสก้าวสู่ทีมแชมป์เยาวชนหัวใจศิลป์ ประจำ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ครั้งต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.isuzu-tis.com 

You might also like