Nulled24

ดีซีวีที ลุยขยายการสนับสนุนเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือดีซีวีที วางแผนขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศไทยในปี 2564 พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขายและการทำการตลาดเพื่อผลักดันความพึงพอใจของลูกค้า แผนดังกล่าวรวมไปถึงการขยายการเข้าถึงของแบรนด์สู่ลูกค้า ด้วยการมีส่วนร่วมมากขึ้นกับลูกค้าของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ รถเพื่อการพาณิชย์ และรถบรรทุกฟูโซ่ ผ่านการเปิดตัวแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารช่องทางใหม่ที่ดีซีวีทีจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งจะใช้ในการทำกิจกรรมและสื่อสารโปรโมชั่นต่าง ๆ สู่ลูกค้า ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

ดีซีวีทีจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของอะไหล่แท้ฟูโซ่ รวมไปถึงการปรับปรุงระดับการบริการอะไหล่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าในประเทศไทยสามารถเข้าถึงอะไหล่แท้ฟูโซ่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะรุ่นหลัก ได้แก่ FI, FJ และ FZ การบริการหลังการขายของรถบรรทุกฟูโซ่ที่ได้รับการปรับปรุงไปแล้วนั้น ได้แก่ การขยายการรับประกันเป็น 4 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) สำหรับรุ่นยอดนิยมอย่าง FJ2528RMC ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเกียร์และระบบไฟฟ้าด้วย และจะขยายการรับประกันนี้ให้ครอบคลุมในรุ่นอื่นๆ ภายในไตรมาส 3 ปีนี้หรือรถบรรทุกฟูโซ่ที่ผลิตตั้งแต่ในปี 2563

You might also like