Nulled24

จันทร์นภา สายสมร ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16

นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และฟิล์มกรองแสงอาคาร “ลามิน่า” ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัล Bai Po Business Awards ครั้งที่ 16 เนื่องในการได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล โดยมีดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เหมาะสมได้รับรางวัลจำนวน 5 บริษัท

You might also like