Nulled24

คาลเท็กซ์ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ใส่ใจสุขภาพชุมชนเพื่อนบ้าน มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พร้อมเอกสารแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ภายใต้โครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19” ให้แก่ชุมชนเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กำลังสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ทั้งยังส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง ประกอบกับทางเชฟรอนก็มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ จึงเป็นที่มาของโครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19” ที่เกิดขึ้นด้วยความห่วงใยและมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อนบ้าน ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พร้อมเอกสารแนะนำแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อส่งมอบให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนโรงสี ชุมชนคาลเท็กซ์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ถนนพระราม 3 ซอย 64 กรุงเทพฯ  รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลังน้ำมันร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

โครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส โควิด-19”  ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน โดยมีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง

You might also like