Nulled24

คอนติเนนทอล สร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จำกัด และบริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์จากประเทศเยอรมนี โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมอบรมและมอบความรู้ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 10  ภายใต้โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ไม่ใส่ไม่ซ้อน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย ด้วยการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนในชุมชน

มร. ปีเตอร์ รางเคิ้ล ประธานฝ่ายบริหารภูมิภาคอาเซียน กลุ่มธุรกิจออโตโมทีฟ กล่าวว่า “ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่คอนติเนนทอลให้ความสำคัญมาโดยตลอด และปีนี้เป็นปีแรกที่เราจับมือกับคอนติเนนทอล ไทร์ส ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์อันทันสมัยแห่งใหม่ในภูมิภาคนี้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนในนามคอนติเนนทอล ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและผลักดันวิสัยทัศน์ของคอนติเนนทอล เรื่องการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพราะเราเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เพราะเมื่อพวกเขาเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆบนท้องถนนได้ วันนี้เราจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยและกฏหมายจราจร อีกทั้งมีการแจกหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียน เพื่อสวมขณะขับขี่รถจักรยานยนต์”

นอกจากกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบจราจรแล้ว คอนติเนนทอลยังเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขอนามัย และโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนอาหารกลางวันให้กับนางฉัตรมน อินทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 10  เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติมในการจัดอาหารหลัก 5 หมู่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน นับตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย คอนติเนนทอลเล็งเห็นความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 9 ปี ภายใต้โครงการนักขับขี่รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัย โดยมีนักเรียนในจังหวัดระยอง และชลบุรีมากกว่า 1,300 คน เข้าร่วมโครงการ

You might also like