Nulled24

คอนติเนนทอลร่วมกับ Amazon Web Services สร้างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ยานยนต์

คอนติเนนทอลและผู้ให้บริการระบบคลาวด์ Amazon Web Services (AWS) จะร่วมกันพัฒนา Continental Automotive Edge (CAEdge) ซึ่งเป็นชุดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อยานพาหนะเข้ากับระบบคลาวด์และโต๊ะเครื่องมือเสมือนที่มีตัวเลือกเพื่อพัฒนา หรือจัดหา รวมถึงการดูแลรักษาระบบได้ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่รวบรวมฟังก์ชันที่ต้องการใช้ตลอดอายุการใช้งานของยานพาหนะเพียงแค่ดาวน์โหลดตัวอัพเดทซอฟต์แวร์ที่สะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้บทบาทการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมยานยนต์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยของคอนติเนนทอลจะเด่นชัดยิ่งขึ้นด้วยแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งช่วยให้การติดตั้งซอฟต์แวร์ รวมถึงเซ็นเซอร์หรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก สามารถทำได้ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น จึงทำให้การทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์นั้นมีประสิทธภาพและปลอดภัยเชื่อมต่อยานพาหนะได้โดยตรง โดยนักพัฒนาจำนวนกว่า 1000 คนจะต้องใช้เทคโนโลยีล่าสุดจาก AWS อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อนำ CAEdge ของคอนติเนนทอลออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับการทดสอบกับยานพาหนะของผู้ผลิตยานยนต์แล้ว และพร้อมที่จะเริ่มใช้งานได้ในปลายปี 2564 นี้

ขอบเขตของโครงการแรกคือการนำข้อมูลจากกล้องและเรดาร์ของกลุ่มยานพาหนะเข้าสู่ CAEdge เพื่อใช้สำหรับการจำลองเสมือนจริงในการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งเป็นการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลโดย CAEdge ที่สามารถรองรับทุกขั้นตอนในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการประมวลผลเพื่อการจัดการข้อมูลในการจำลองเสมือนให้กับซอฟต์แวร์ยานยนต์ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงด้วยความสามารถของ AWS จากที่เคยใช้เวลานานหลายสัปดาห์

การทำงานของนักพัฒนาและบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมดในอานาคตจะเป็นมาตรฐานและอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ และขั้นตอนการทดสอบรวมถึงการป้องกันที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากศูนย์ข้อมูลและเครื่องข่ายของ AWS ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูล ตัวตน แอปพลิเคชั่น และอุปกรณ์ ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและข้อบังคับ เช่น การแปลข้อมูล การป้องกัน และการรักษาความลับ นั้นหมายความว่าเมื่อผู้ผลิตยานยนต์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีเพียงผู้ผลิตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนา และสามารถให้สิทธิการเข้าถึงแก่บริษัทอื่นๆ ได้ เช่น คอนติเนนทอลหรือหุ้นส่วนการพัฒนารายอื่นๆ

ในขั้นแรก คอนติเนนทอลและ AWS จะฝึกอบรมเทคโนโลยีคลาวด์ของ AWS ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และไอทีของคอนติเนนทอลกว่า 20,000 คน โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถปรับปรุง CAEdge และทำงานร่วมกับผู้ผลิตยานยนต์ในการพัฒนาระบบการขับขี่ใหม่ๆ

You might also like