Nulled24

กู๊ดเยียร์เข้าซื้อกิจการคูเปอร์

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด (NASDAQ: GT) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท คูเปอร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด (NYSE: CTB) เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้สรุปข้อตกลงที่ชัดเจนต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  การรวมกันนี้เป็นการรวมสองบริษัทยางชั้นนําที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมบริการและความสามารถในการเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาและในอุตสาหกรรมยางทั่วโลก การควบรวมบริษัทจะช่วยเสริมเติมเต็มจุดแข็งระหว่างแบรนด์ พร้อมนำเสนอคุณค่าที่ครอบคลุมสําหรับลูกค้าและผู้บริโภคที่จะเลือกกู๊ดเยียร์ และคูเปอร์

You might also like