Nulled24

การแข่งขัน Toyota Executive Charity Race 2020

เป็นการแข่งขันของผู้บริหารของโตโยต้าและท่านเจ้าของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าซึ่งเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศ ซึ่งแข่งขันกันอย่างจริงจังและเป็นมิตร โดยใช้ Hilux Revo…พลังแกร่งเหนือนิยามในการแข่งขัน รุ่นดับเบิ้ลแค็บ 4X2 Z Edition เพื่อแสดงสมรรถนะในการขับขี่ โดยเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาทและข้าวรัชมงคลจำนวน 4 ตัน จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล 4 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบ้านด่าน โรงพยาบาลชำนิ และโรงพยาบาลแคนดง เป็นการสนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

สรุปผลการการแข่งขัน  TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 2020

อันดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง ตำแหน่ง
1 1 มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2 14 คุณกฤตธี จินดาศิลป์ ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าภาคเหนือ
3 3 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4 10 ดร. จุฬชาติ จงอยู่สุข หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์  Z2
5 4 มร. เคนจิ ซากาอิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการ

 

You might also like