Nulled24

กลุ่มยานยนต์ TOAVH โตสวนกระแส

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TOAVH) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ ในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 50% หรือคิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2019 ที่มีรายได้อยู่เพียง 4,325 ล้านบาท ส่งผลทำให้มีสัดส่วนในกลุ่มธุรกิจ TOAVH เพิ่มขึ้นเป็น 55%

 โดยธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในนาม “ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์” มีอัตราการเติบโตสูงสุด ตัวเลขอยู่ที่ 1,348% เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการเป็นปีแรก หากประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายและการสร้างแบรนด์ ทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ตัวเลขการทำธุรกิจเติบโตสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

เช่นเดียวกันธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ในนาม “เบส ออโต้ เซลส์” ที่มีขยายตัวเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2019 เป็นผลมาจากการลงทุนขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี รวมเป็นแห่งที่ 10 ประกอบกับในปีดังกล่าว บริษัทแม่ “เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย)” ได้มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ และทางกลุ่ม “เบส ออโต้ เซลส์” ได้หันมาขยายช่องทางการจำหน่ายและการบริการ ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ส่งผลทำให้มีอัตราการเติบโตเป็นในทิศทางเดียวกับบริษัทแม่

ขณะที่ธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ในนาม “ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์” ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรง เนื่องจากพื้นที่หลักในการทำธุรกิจทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ส่งผลทำให้อัตราการเติบโตของรายได้ลดลงถึง 31% เมื่อเทียบกับปี 2019 อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ ยังถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่สำคัญในเครือ TOAVH

ในปีนี้ ทางกลุ่มธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ TOAVH จึงมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านบาท โดยขยายธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง (Certified Used Car) ในกลุ่มบริษัท “เบส ออโต้ เซลส์” และ “ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์” เพื่อครอบคลุมการบริการให้ครบวงจร นอกจากนี้ “ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์” ยังได้ขยายพื้นที่การให้บริการ ด้วยการก่อสร้าง Solar roof และเพิ่มลิฟท์ซ่อมรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมบำรุง เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 50%  ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ ในเครือ TOAVH จึงคาดว่า ในปีนี้ จะมียอดจำหน่ายเติบโตเพิ่มขึ้น โดย “ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์” เพิ่มขึ้น 18% ยอดจำหน่าย ประมาณ  1,200 คัน, “เบส ออโต้ เซลส์” เพิ่มขึ้น 10% ยอดจำหน่าย ประมาณ 4,500 คัน และ “ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์” เพิ่มขึ้น 13% ยอดจำหน่าย ประมาณ 700 คัน และจากการเติบโตของบริษัทดังกล่าว คาดว่า จะทำให้กลุ่มธุรกิจนี้ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ประมาณ 12% หรือคิดเป็นมูลค่ารายได้เพิ่มเป็น 7,300 ล้านบาท

You might also like