Nulled24

“กรุงศรี ออโต้” เสริมบริการผ่าน mPAY ในการชำระบิลทุกรายการ

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการทางสังคม #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เชิญชวนลูกค้าชำระค่างวดผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมเสริมบริการผ่าน mPAY ผู้ให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินครบวงจร เพิ่มช่องทางในการชำระเงินทุกรายการของกรุงศรี ออโต้ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ยกระดับความปลอดภัยและอุ่นใจในการทำธุรกรรม

เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ล่าสุด กรุงศรี ออโต้ ได้เปิดบริการผ่าน mPAY เพื่อนำเสนออีกทางเลือกในการชำระเงินแบบไร้การสัมผัส (Contactless Payment) ให้ลูกค้ากรุงศรี ออโต้ สามารถชำระบิลค่างวด ค่าต่อทะเบียน ค่าประกันภัย ค่าพ.ร.บ. และค่าธรรมเนียมการโอนเล่ม ฯลฯ ผ่านช่องทางการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือของ mPAY ไม่ว่าจะเป็น MyAIS App และแพลตฟอร์ม Rabbit LINE Pay

You might also like