Nulled24

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลือกใช้ นิสสัน เออร์แวน

นายทนงศักดิ์ พงษ์ธัญญวิชัย ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายลูกค้ารายใหญ่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ นางสาววราภรณ์ มหิทธิกร ผู้บริหาร บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนร่วมส่งมอบรถตู้ นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน จำนวน 13 คัน  ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้สำหรับกิจการภายในของกรมฯ โดยมี นายบรรชา กิจสังสรรค์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ และ นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับมอบ

นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน รถตู้อเนกประสงค์ ที่ได้รับความนิยม ด้วยความโดดเด่นในด้านสมรรถนะ และการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัย รวมถึงพื้นที่ใช้สอยภายในที่กว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมรองรับทุกวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้จริง

You might also like