Nulled24

อีตั้น กรุ๊ป จัดโปรโมชั่น “ETON SERVICE SAVE CARE” ใส่ใจรถ ห่วงใยคุณ

อีตั้น กรุ๊ป มีความห่วงใย และเล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้กำหนดแนวทางมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ทั้งในพื้นที่ส่วนโชว์รูมและศูนย์บริการลูกค้า เช่น การจัดให้มีเตรียมให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ, จัดให้มีน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานและลูกค้าในจุดต่างๆ, ทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่บริเวณศูนย์บริการ, เปิดประตูระบายอากาศภายในรถ เพื่อให้อากาศถ่ายเท, รวมถึงทำความสะอาดรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุดที่สัมผัสบ่อย เช่น พวงมาลัย เบาะ และมือจับประตู เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสำหรับลูกค้าและพนักงาน เพราะอีตั้น กรุ๊ป ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญดังนั้น อีตั้น กรุ๊ป จึงได้จัดโปรแกรมบริการพิเศษ “ETON SERVICE SAVE CARE” (ใส่ใจรถ ห่วงใยคุณ) ซึ่งไม่ใช่เพียงเป็นการโปรโมชั่นเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ในช่วงสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยรถทุกคันที่ซื้อจากอีตั้น กรุ๊ป พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ฟรี 24 รายการ เพื่อให้คุณมั่นใจอีกขั้น

สำหรับลูกค้า ETON และ ETON Choice ท่านจะได้รับ   ฟรี! เข้าบริการอบโอโซน ประสิทธิภาพสูง  ฟรี! ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 24 รายการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านรถนำเข้า

สำหรับลูกค้าทั่วไป ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษ บริการล้างตู้แอร์ พร้อมอบโอโซนในราคาพิเศษ ลดกว่า 30%รถขนาดเล็ก ราคาพิเศษ ลดเหลือเพียง 1,900 บาท รถขนาดใหญ่ ราคาพิเศษ ลดเหลือเพียง 3,800 บาท ฟรี! ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 24 รายการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านรถนำเข้า

You might also like